Rexx SOFTWARE
for green office www.rexx.rs
Rexx RexxDOCUMENTUM
 
Datapolis Workbox

U partnerstvu sa kompanijom Datapolis predstavljamo vam Datapolis Workbox prozivod – rešenje za workflow process-e, tj. procese radnih tokova. Kao jedan od najboljih proizvoda iz ove oblasti ovaj proizvod nudi lak i fleksibilan rad na modeliranju i obradi workflow processa. Njegove karakteristike ukljucuju, ali i nisu ogranicene na, dizajn toka dokumenta, implementaciju obrade procesa narucivanja, obradu racunovodstvenih procesa, kao i dizajniranje help-desk sistema. Datapolis koristi dva logicka sloja: biznis i tehnicki sloj. Biznis sloj predstavlja sam proces i njegove faze. Tehnicki sloj obezbedjuje prostor koji omogucuje automatizaciju procesa. Ova dva sloja zajedno cine profesionalni alat udoban za koriscenje bilo za menadzere, dizajnere, IT inzinjere, analiticare poslovanja...

Datapolis Workbox  obezeđuje korisnicima sledeće bitne karakteristike:

 • Lako definisanje procesa – grafički, multi-platformski, web dizajner
 • Dizajner radi na različitim Biznis i Tehničkim Slojevima
 • Jednostavna izmena i redizajniranje postojećih radnih tokova – ternutna primena proemna procesa
 • Lakoća i udobnost korišćenja – intuitivan interfejs, rad sa jednog mesta, vizuelna istorija
 • Višestruka mogućnost integracije procesa
 • Lako održavanje – brz instalacija i nadogradnja, kreiranje backup-a

Neke od karakteristika Datapolis Workbox-a:

Grafički Web baziran dizajner – lak za korišćenje, nije potrebno programiranje

 • Intuitivan interfejs omogućava biznis i IT korisnicima da kreiraju ili menjaju postojeće procese bez progaramiranja
 • Drag-and-drop tehnika omogućuje lako i brzo kreiranje workflow-a. Skoro svaki objekat workflow-a može se dodati diagramu drag-and-drop funkcijom (status, akcija, funkcija, dozvola, uloga)
 • SilverLight tehnologija obezbeđuje izvrstno grafičko okruženje, omogućujući laku navigaciju između objekata i elemenata.
 • Web arhitektura omogućuje korisnicima da kreiraju workflow-e na svakom kompijuteru koji ima web browser.

Biznis i Tehnički slojevi – zajednička platforma za biznis i IT korisnike

 • Biznis sloj omogućuje lako kreiranje i upravljanje biznis logikom workflow-a, pružajući korisnicima da učestvuju u kreiranju i kontroli formiranja workflow-a.
 • Tehnički sloj omogućuje IT korisnicima i developerima da kreiraju napredne funkcije workflow-a a da ne utiču na osnovnu biznis logiku procesa definisanog u Biznis sloju.
 • Biznis korisnici i developeri mogu raditi istovremeno, što povećava efikasnost i poboljšava komunikaciju i smanjuje mogućnost greške.

Potpuna integracija sa SharePointom osnažuje upravljanje i smanjuje troškove

 • Workflow definisan u Datapolisu je trenutno spreman za korišćenje – automatski je asociran sa odgovarajućim SharePoint listama i dokumentima.
 • Trenutan instalacija jednim klikom: procesi se lansiraju direktno sa SharePonit list-a
 • Ne zahteva bilo kakve eksterne baze podataka. Svi podaci su smešteni u SharePonit okruženju omogućujući backup svih podataka na jednom mestu.

Lakoća promene i modifikovanja prethodno dizajniranih workflow-a

 • Odvajanjem biznis sloja omogućuje visok stepen razumevanja dijagrama procesa, dopuštajući korisnicima ili analitičarima lako razum,evanje i modifikovanje
 • Promene u biznis sloju se lako i trenutno primejnuju
 • Promene workflow-a ne prekidaju već započete instance procesa. Ovo sprečava situacije da prethodno započet workflow radi sa dve različite definicije istovremeno

Fleksibilne dozvole/prava (permissions) na nivou kolona SharePoint-a – povećana sigurnost podataka u SharePoint okruženju

 • Intuitivni i lak za korišćenje alat za dodeljivanje prava učesnicima procesa.
 • Administrator može dodeliti prava za uvid, promenu i brisanje attachement-a ili dokumenata asociranih sa datim proceom u SharePoint okruženju.
 • Da bi se osigurala poverljivost, Administrator može da ograniči prava uvida, izvoza informacija vezanih za workflow za eksterne aplikacije (Excel, Access).

Izveštavanje

 • Detaljana workflow istorija informacija o pokretanju, trajanju i uskim grlima.
 • Workflow istorija automatski kreira grafičke dijagrame omogućujući lak uvid korisnicima

Lak za implementaciju i integrisanje sa eksternim sistemima

 • Sowftwarwe Development Kit omogućuje developerima da prošire funkiconalnost Datapolis Workbox-a.
 • WebServices i SDK paket dopuštaju lako povezivanje sa CRM, ERP, Exchange ili drugim sistemima kao i implementaciji dodatnih funkcionalnosti.
 • Datapolis Workbox dopušta korisnicima da definišu standardne procedure, koje se mogu kasnije ponovo koristiti u svkoj tački workflow-a.
 • Workflow rešenja se mogu snimiti kao template i lako upotrebiti u drugom projektu po potrebi.


RexxSOFTWARE

 

RexxDOCUMENTUM

O Datapolisu

Datapolis je kompanija koja dolazi iz Poljske osnovana 2001 i od samog početka je strateški vezan za kompaniju Microsoft i njegove tehnologije. Datapolis se može pohvaliti svojim statusom kao Microsoft Gold Partner u oblasti Independent Software Vendor (ISV) i u oblasti Digital Marketing. Datapolis-u veruje više od stotinu kompanija među kojima su i: United States Senate, ThyssenKrupp Steel USA, Advantage Bank, Tyco International, TIM Mobile, Burger King, Dana Corp, Darpa, GridPoint, Los Angeles World Airports, Microsoft, North American Interconnect, SRA International. U Poljskoj neki od klijenata su i Emitel, GetinBank, Intel, Microsoft, Nordea, PTC, TPSA, TVN.


Posetite njihov zvaničan sajt na www.Datapolis.com


Copyright © 2009 Rexx Software, Carice Teodore 26, Niška Banja;  Tel: 381.18. 45 49 701; 062.360 750   rexxsw@gmail.com