Rexx SOFTWARE
for green office www.rexx.rs
Rexx RexxDOCUMENTUM
 
O nama

 

 

RexxSOFTWARE je tržišni naziv za familiju softvera firme NovaCom, Carice Teodore 26, Niška Banja, koja posluje na našem tržištu od 2000 godine.

NovaCom je usko specijalizovana na softver za

  • Upravlajnje Predmetima i Dokumentima (Case & Document Management) kao i softver za
  • Upravljanje poslovnim procesima (Business Process Management) na bazi dokumenta.

Ključni element naše poslovne strategije je ponuda softvera koji će zadovoljiti najzahtevnije potrebe na tržištu. Zadovoljstvo korisnika našim softverom i uslugama u eksploataciji je, takođe, naše strateško opredeljenje kome posvećujemo posebnu pažnju.

RexxSOFTWARE se realizuje na tehnološkoj platformi .Net kompanije Microsoft, što je osnova i garancija za mogućnost realizacije najzahtevnijih potreba korisika

RexxSOFTWARE rešenja su plod intenzivne saradnje sa korisnicima, vodeće tehnološke platforme na kojoj se realizuje kao i više decenijskog iskustva vodećih eksperata firme. Na taj način se došlo do današnje generacije RexxSOFTWARE-a koji može raditi bez ograničenja u svakom geografski distribuiranom ambijentu a funkcionalno i po pouzdanosti zadovoljava najviše profesionalne zahteve.

NovaCom

 

vrh


 

 

 

 


Copyright © 2020 Rexx Software, NovaCom, Carice Teodore 26, Niška Banja; Tel: 381.18. 45 49 701; 062.360 750 rexxsw@gmail.com